Sardar Vallabhbhai Patel - Artikel

Sardar Vallabhbhai Patel (Foto: Keystone/AP/Ajit Solanki)